Monitoring GPS

Istotą systemu jest informowanie administratora w czasie rzeczywistym o ruchu lub postoju pojazdów i maszyn wyposażonych w moduł monitoringu GPS. Monitoring GPS umożliwia lepsze wykorzystanie pojazdów, redukcję kosztów i minimalizację nadużyć. Stanowi podstawę nowoczesnych metod zarządzania logistyką, zwiększając efektywność i znacznie obniżając koszty administrowania flotą samochodową. Jednocześnie system zapewnia bezpieczeństwo ludzi i ładunku, umożliwiając wezwanie pomocy. Monitoring GPS umożliwia uzyskanie informacji o wielu parametrach pojazdów firmowej floty samochodowej, dzięki czemu można skuteczniej, efektywniej i oszczędniej planować wykorzystanie transportu. Niezbędne dane przekazywane są w czasie rzeczywistym za pomocą złącza internetowego, bezpośrednio do komputera administratora. Wszystkie dane przekazywane do systemu są rejestrowane w jego pamięci, umożliwiają odtworzenie przebiegu wykonanych tras, tworzenie dowolnych statystyk i zestawień w czytelnej postaci wprost na ekranie monitora. Moduł GPS zamontowany w samochodzie nie wymaga obsługi.

System monitoringu GPS jest idealnym rozwiązaniem stworzonym dla firm, których pracownicy rozliczani są okresowo z efektów pracy lub posiadają dużą swobodę działania, często na obszarach znacznie oddalonych od siedziby przedsiębiorstwa. System kierowany jest do firm zatrudniających przedstawicieli handlowych, akwizytorów, pracowników prowadzących działalność dystrybucyjną. Szeroko pojęta kontrola funkcjonowania parku pojazdów, parku maszynowego oraz zatrudnionej kadry pracowników przyczyni się do obniżenia kosztów, podniesienia produktywności firmy oraz jakości wykonywanych usług.

Opcje dodatkowe

  • Moduł pomiaru paliwa

Głównym zadaniem modułu jest dokładna rejestracja poziomu paliwa. Zastosowanie techniki cyfrowej zapewnia bardzo dobre efekty pomiaru ilości paliwa wzbiorniku przy wykorzystaniu standardowego pływaka zamontowanego fabrycznie w pojeździe.
Opcjonalnie moduł pomiaru paliwa może być rozbudowany o dodatkowe urządzenie pomiarowe - sondę paliwową, umożliwiającą analizę zużycia paliwa od momentu zatankowania, aż do momentu rozliczenia jego zużycia przez kierującego pojazdem. System umożliwia np. wykrycie faktu kradzieży paliwa, nadmiernego zużycia itp.

  • Monitoring pracy maszyn budowlanych

Niezależnie od rodzaju maszyny, system umożliwia rozliczanie czasu pracy, jazdy, postojów, przebytych odległości, zużytego paliwa. Jest doskonałym narzędziem pozwalającym na kontrolę sposobu użytkowania dowolnego sprzętu. Ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w budownictwie, drogownictwie, specjalistycznych pojazdach: komunalnych, obsługi wodno-kanalizacyjnej, robotach leśnych oraz rolniczych.

Słowa opisujące: Lokalizacja samochodu GPS Bielsko-Biała, Monitoring GPS