Klimatyzacja samochodowa Bielsko-Biała

Układy klimatyzacji samochodowej

Samochodowy układ klimatyzacyjny to ciśnieniowe urządzenie służące do wymiany ciepłą między czynnikiem chłodzącym a powietrzem otaczającym samochód i wdmuchiwanym do jego wnętrza. Umożliwia zapewnienie pożądanej temperatury w kabinie całkowicie niezależnie od warunków panujących na zewnątrz pojazdu. Klimatyzacja to ważny czynnik bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Poszczególne elementy układu chłodzącego są połączone przewodami i tworzą zamknięty obwód. Wewnątrz układu krąży czynnik roboczy (R134a) pompowany przez kompresor.

Układ jest podzielony na dwie strefy:

 1. Strefa pomiędzy kompresorem, a zaworem rozprężnym nazywana jest stroną wysokiego ciśnienia, czasem nazywany gorącą stroną klimatyzacji. Ta część układu rozprasza do otoczenia ciepło pobrane w czasie schładzania powietrza wdmuchiwanego do kabiny pojazdu.
 2. Strefa pomiędzy zaworem rozprężnym, a kompresorem określana jest jako strona niskiego ciśnienia, czasem nazywany stroną zimną klimatyzacji. Ta część układu schładza powietrze wtłaczane do kabiny pojazdu.

OBSŁUGA OKRESOWA:

Prawidłowa obsługa układu klimatyzacji samochodowej polega na wykonywaniu regularnych przeglądów. Zakres prac obsługowych zaleca się dzielić na okresy półroczne.

Co pół roku:

 • sprawdzanie wydajności układu klimatyzacji
 • kontrola ciśnienia w układzie
 • kontrola temperatury nawiewanego do kabiny powietrza
 • kontrola układu elektrycznego (przełączniki, bezpieczniki, przewody elektryczne, dmuchawa)
 • kontrola pracy sprzęgła sprężarki
 • kontrola połączeń układu
 • czyszczenie toru nawiewu powietrza do kabiny
 • kontrola stanu filtra kabinowego
 • dezynfekcja parownika

Co 1 rok - czynności jak w obsłudze "co pół roku" oraz dodatkowo:

 • wymiana filtra kabinowego
 • kontrola szczelności układu metodą znajdowania wycieków środka kontrastowego w świetle UV
 • obsługa układu agregatem
 • usunięcie i oczyszczenie czynnika
 • usunięcie oleju z czynnika
 • próba próżniowa w celu osuszenia układu
 • uzupełnienie oleju
 • ponowne napełnienie układu właściwą ilością czynnika chłodniczego

Co 3 lata – czynności obsługiwane jak w obsłudze "co pół roku" i "co rok" oraz dodatkowo:

 • wymiana filtra osuszacza

Wskazówki dotyczące użytkowania układu klimatyzacji
Działanie systemu klimatyzacji samochodowej

Słowa opisujące: Klimatyzacja samochodowa Bielsko-Biała, serwis klimatyzacji Bielsko-Biała.