Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów prowadzi działalność w zakresie badań okresowych pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowietj do 3,5 T. oraz badań dodatkowych (rozszerzeń). Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja  SB/031/P wykonuje badania okresowe (rejestracyjne) pojazdów A , B , T rozszerzone o badania w zakresie c,d,e.
A więc :
 A - motocykli i motorowerów
 B - samochodów osobowych , ciężarowych do 3,5 T oraz autobusów do 15 osób a także samochodów z napędem 4x4
 T - ciagników rolniczych
 c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
 d - pojazdówsprowadzonych z zagranicy (pierwsze badanie techniczne w kraju)
 e - pojazdów skierowanych przez policję na badania po wypadku , kolizji drogowej lub posiadajacych usterki techniczne
     oraz pojazdów z zamontowanym hakiem holowniczym.

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów oraz odpowiedni stan techniczny ich samochodów przypominamy naszym klientom o zbliżającym się terminie badania porzez powiadomienia telefoniczne lub sms .
Zapewne dużym atutem naszej Stacji Kontroli Pojazdów jest to, że oferujemy ekspresowe usuwane drobnych usterek ujawnionych podczas przeglądu, np.:ustawienie świateł, wymiana żarówek, uzupełnienie powietrza w kołach czy płynów eksploatacyjnych. Usterki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów lub pojazdów mogą być usunięte w krótkim, uzgodnionym w Biurze Obsługi Klienta terminie . Wielostanowiskowy warsztat z wyszkolonym personelem jest gwarancją bezpieczeństwa naszych klientów.

Kwalifikacje diagnostów

Badania okresowe wykonywane są przez diagnostów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia diagnosty wydane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Oprogramowanie SKP i wyposazenie  diagnostyczne

Wszystkie znajdujące się na Stacji przyrządy i urządzenia posiadają certyfikaty i atesty Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie, niezbędne świadectwa uwierzytelniające Głównego Urzędu Miar, poddawane są okresowym kontrolom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów urządzeń, a wykonujący badania diagności posiadają aktualne uprawnienia.
Wykonywane na naszej Stacji badania rejestrowane są w programie opracowanym przez firmę JAPA Software. Program ten umożliwia natychmiastowe przesyłanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK w Warszawie.

Opłaty za wykonanie badań.

Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2261 - ostatnia zmiana: Dz.U. z 2009 r., Nr 155, poz. 1233).
Przykładowo, obecnie obowiązująca cena za wykonanie badania okresowego samochodu osobowego wynosi 98 zł. a samochodu wyposażonego w instalację LPG - 161 zł.

W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. nr 227 z 2003 r., poz. 2254, z późniejszymi zmianami).


Zakres czynności wykonywanych podczas badania

Badanie okresowe polega na sprawdzeniu czy sprawdzany samochód odpowiada warunkom technicznym określonym w obowiązujących przepisach oraz czy posiada niezbędne, określone tam wyposażenie.( rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U.nr 32 , poz.262). Poszczególne operacje, które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego, zgodne są z załącznikami nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 155, poz. 1232).


Kontrola ciśnienia powietrza w oponach oraz stanu ogumienia samochodu jest podstawową czynnością rozpoczynającą badanie. Prawidłowe ciśnienie w ogumieniu ma ogromne znaczenie dla oceny sprawności amortyzatorów oraz ustawienia świateł pojazdu.

 

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00 - 17.00