Klimatyzacja - wskazówki dotyczące użytkowania układu klimatyzacji

Kiedy latem auto jest nagrzane naleeży przed rozpoczęciem jazdy otworzyć na chwilę drzwi, aby wywietrzyć zmagazynowane ciepło. Automatyczna klimatyzacja kontroluje temperaturę, obroty wentylatora i przepływ powietrza. Aby szybko obniżyć temperaturę przy pomocy manualnie sterowanej klimatyzacji należy najpierw ustawić maksymalne obroty wentylatora. Po krótkim czasie należy wybrać niższe obroty wentylatora, aby zapobiec nadmiernej suchości powietrza. Nie należy kierować chłodnego powietrza bezpośrednio na pasażerów. Najbardziej optymalna temperatura w lecie to 22 st.C, a w przypadku ekstremalnych upałów jest ona wyższa o ok. 3 - 4 st. C. Krótko przed dotarciem na miejsce zalecane jest wyłączenie klimatyzacji. Pozwoli to uniknąć szoku temperaturowego przy wysiadaniu z pojazdu.

Jednakże aby komfort był optymalny należy regularnie serwisować układ klimatyzacji. W przeciwnym razie niechciane bakterie, pyłki i zarodniki szybko przedostaną się do wnętrza pojazdu. Szczególnie w przypadku osób cierpiących na alergię może prowadzić to do niebezpiecznych sytuacji w czasie jazdy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za systematyczną kontrolą jest możliwość uniknięcia wysokich kosztów naprawy. Mogą one wynieść nawet 4000 złotych, jeżeli zajdzie potrzeba wymiany sprężarki, będącej sercem układu klimatyzacji.

Jak może objawiać się awaria sprężarki?
Każdego roku z układu klimatyzacji uchodzi do 10 procent czynnika chłodzącego. Oznacza to, że wydajność układu klimatyzacji może znacznie zmaleć już ciągu trzech lat. Sprężarka jest wówczas zagrożona, gdyż nie jest już wystarczająco obficie smarowana olejem znajdującym się w czynniku chłodzącym. Może to doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia. Parownik i filtr wewnętrzny układu klimatyzacji stanowią idealne miejsce dla rozwoju niebezpiecznych mikroorganizmów wywołujących alergie. Właśnie dlatego części te wymagają regularnych prac serwisowych. Systematyczna dezynfekcja parownika zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów wywołanych bakteriami i zapobiega reakcjom alergicznym. Dodatkowa aplikacja specjalnego środka tworzącego powłokę ochronną uniemożliwia powstawanie nowych bakterii. Jeżeli chodzi o filtr, należy bezwzględnie pamiętać o jego wymianie co 15,000 kilometrów. Zbiera się w nim między innymi wciągany z powietrza zewnętrznego kurz, pyłki i spaliny. Czysty filtr pozwala zredukować rozprzestrzenianie się zarazków i jednocześnie zmniejsza zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane zamglonymi szybami oraz zapobiega awarii silnika wentylatora. Filtr wewnętrzny można porównać do odkurzacza - pełny worek nie tylko zmniejsza wydajności czyszczenia. Zmagazynowane zanieczyszczenia zwiększają mechaniczne obciążenie silnika, co może pociągnąć za sobą kosztowne naprawy.

Aby zapewnić idealne i nieprzerwane funkcjonowanie systemu klimatyzacji, należy regularnie, raz do roku przeprowadzić serwisową kontrolę jego kluczowych komponentów, czyli sprężarki, kondensatora, parownika i zaworu rozprężnego. Ponieważ klimatyzacja pracuje pod ciągłym ciśnieniem, jej elementy ulegają naturalnemu procesowi zużycia. Również węże i uszczelki zużywają się i wysychają, wskutek czego stają się nieszczelne. W rezultacie czynnik chłodzący paruje, co zmniejsza wydajność chłodzenia. Aby temu zaradzić należy systematycznie kontrolować układ klimatyzacji oraz uzupełniać straty czynnika. Dodatkowo zalecany jest serwis wykonywany raz w roku polegający na wymianie czynnika, kontroli szczelności i, jeśli to konieczne, wymianie filtra.

Szeroka gama części zamiennych i specjalistycznego wyposażenia, w tym przyrządów pomiarowych i kontrolnych umożliwia nam szybkie i proste usunięcie usterek.