Działanie systemu klimatyzacji samochodowej

Czynnik roboczy w stanie gazowym jest sprężany przez kompresor, a tym samym silnie podgrzewany. Sprężony gorący gaz wychodzący z kompresora pod wysokim ciśnieniem jest wtłaczany do skraplacza. W skraplaczu czynnik roboczy w stanie gazowym szybko oddaje ciepło do otoczenia, co powoduje jego skroplenie się - przejście w stan ciekły. Kolejny element układu, filtr-osuszacz, oddziela od ciekłego już czynnika roboczego zanieczyszczenia i wilgoć. Zapewnia tym samym efektywność działania systemu i chroni jego elementy przed uszkodzeniem i korozją.

Z filtra-osuszacza droga czynnika roboczego prowadzi do zaworu rozprężnego. Zawór ten można porównać do tamy. Przed nią czynnik chłodniczy w postaci cieczy ma wysokie ciśnienie, za nią ciśnienie czynnika gwałtownie spada, co powoduje jego szybkie parowanie (zmianę stanu skupienia z cieczy w gaz). Zawór rozprężny jest zainstalowany na wejściu do parownika, rozprężony czynnik chłodniczy wpada bezpośrednio do niego. Podczas odparowywania - zmiany stanu skupienia z ciekłego w gazowy - czynnik gwałtownie absorbuje ciepło z otoczenia, co powoduje schładzanie powietrza przepływającego wokół elementów parownika.

Po stronie niskiego ciśnienia układu klimatyzacji - czynnik roboczy już w stanie gazowym - zasysany jest ponownie pezez kompresor i cały proces rozpoczyna się od początku.

Wskazówki dotyczące użytkowania układu klimatyzacji